Antivirus, antispam, firewall, antispyware...

UT1 Gateway

Získajte kontrolu nad Vašou sieťou, zabezpečte Vašu sieť proti hrozbám z internetu.
UT1 Gateway je univerzálne “all in one” riešenie pre malé a stredne veľké firmy do 50 používateľov.
Dá sa nastaviť do režimu router, alebo transparent gateway, kde nie je nutné meniť žiadne nastavenie siete.

Poskytuje komplexnú ochranu pred hrozbami z internetu, ako aj možnosť zakázať a monitorovať prístup na konkrétne internetové stránky, alebo kategórie stránok a mnoho iného.
Umožňuje zapnúť a vypnúť jednotlivé moduly, podľa potreby zákazníka.

Popis jednotlivých modulov

Antivírus
Blokuje vírusy ešte pred tým, ako sa dostanú na počítač. Dokáže skenovať sťahované súbory, ako aj súbory posielané emailom. Denné aktualizácie zabezpečia maximálnu ochranu pred malware.

Antispam
Filtruje a blokuje spam prichádzajúci cez protokoly SMTP, IMAP a POP3.

Firewall
Tradičný firewall umožňuje blokovať a(alebo) zaznamenávať internetovú TCP alebo UDP prevádzku na základe užívateľom definovaných pravidiel.

Adblocker
Blokuje reklamy zobrazované na webstránkach. Reálne tak znižuje množstvo prenášaných dát cez internet a zvyšuje rýchlosť načítavania stránok bez zbytočných reklám.

Web Filter
Umožňuje zakázať prístup na kategórie stránok s konkrétnym obsahom(ako napríklad pornografia a pod.), alebo na konkrétne užívateľom zadané stránky. Zároveň zaznamenáva prístup užívateľov na každú konkrétnu stránku atď.

Captive portal
Zabezpečí, aby každý užívateľ internetu musel pred začatím surfovania prijať konkrétne podmienky používania, alebo zobrazí pred surfovaním konkrétnu webovú stránku(napríklad stránku z facebooku a podobne). Vhodné pre hotely, internetové kaviarne atď.

Application Filter
Dokáže obmedziť, resp. zaznamenať prístup na internet konkrétnym aplikáciám, ako napríklad AIM, streamovaná hudba, peer to peer aplikácie atď.

Intrusion Prevention
Je systém, ktorý detekuje škodlivú aktivitu v sieti. Na detekciu používa aktualizovanú databázu známych hrozieb a v prípade hrozby preruší dané spojenie.

Attack blocker
Chráni pred útokmi z internetu a prienikom do siete. Zároveň zabraňuje DOS útokom.

VPN
Zabezpečuje šifrovaný tunel do podnikovej siete z počítačov mimo firemnej siete. Umožní tak napríklad používanie firemných zdieľaných dát alebo používanie firemných aplikácii z domu alebo inej lokality mimo firmy.

Reports
Tento modul umožnuje z každého modulu vygenerovať prehľadný, ako aj detailný report. Zároveň umožňuje tieto reporty posielať emailom aicky denne, týždenne alebo mesačne.

Každý z modulov je pravidelne aktualizovaný z internetu a je založený na open source technológii.
Funkcionalita niektorých modulov môže byť rozšírená zakúpením plnej verzie modulu.

Bližšie informácie radi poskytneme na +421 917 227 222 alebo na info@yoursupport.eu